DomovTiskové zprávyPolitickéDemokracie, občanská společnostMínění o motivech vstupu do politiky – podzim 2023

Mínění o motivech vstupu do politiky – podzim 2023

Na podzim 2023 dotazovalo CVVM SOÚ AV ČR sadu otázek, které se zabývaly zájmem a angažovaností českých občanů v oblasti politiky a veřejného života.

Za nejdůležitější důvody pro zapojení do politického života veřejnost považuje získání moci a získání majetku (necelá polovina dotázaných uvedla „rozhodně důležité“, další přibližně třetina „spíše důležité“).

Za relativně nejméně důležitou motivaci pro vstup do politiky považuje veřejnost ideu pomoci při řešení problémů společnosti, takto motivovaní jsou politici podle tří pětin českých občanů.

V aktuálním výzkumu nedošlo oproti předchozímu šetření z roku 2020 k významnějším posunům ohledně vnímaných motivací vstupu do politiky. Jedinou výjimkou byl výrazný pokles podílu českých občanů, kteří jsou rozhodně přesvědčeni o tom, že lidé vstupují do politiky, aby pomáhali řešit problémy ve společnosti (z 21 % v roce 2020 na 13 % na podzim 2023).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: