DomovTiskové zprávyPolitickéDemokracie, občanská společnostZájem o politiku, angažovanost občanů a jejich porozumění politice – podzim 2023

Zájem o politiku, angažovanost občanů a jejich porozumění politice – podzim 2023

V šetření, které realizovalo CVVM SOÚ AV ČR v období od konce září do začátku prosince 2023, jsme dotazovali sadu otázek, které se týkaly možností participace občanů na politickém dění a jejich porozumění politice v obecné rovině. Dále jsme zjišťovali, do jaké míry se čeští občané v současnosti zajímají o politiku.

Více jak čtyři pětiny (85 %) dotázaných jsou přesvědčeny, že se politické strany zajímají více o hlasy voličů než o jejich názory a pouze 15 % respondentů souhlasí s tvrzením, že zvolené politiky zajímá, co si občané myslí.

Téměř tři pětiny (57 %) české společnosti dle svého mínění dobře rozumí důležitým problémům naší země a více jak polovina (53 %) se považuje za dostatečně způsobilou k účasti na politickém dění. U obou položek se jedná o nejvyšší hodnoty od počátku měření, tedy od roku 2004.

O politiku se obecně zajímá méně než polovina (46 %) české veřejnosti. Naopak nadpoloviční většina (54 %) uvádí, že se o politiku obecně v současnosti nezajímá, z toho se 18 % dotazovaných nezajímá „vůbec“.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: