Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Největší podíl respondentů (38 %) vyjádřil názor, že dnešní poměry jsou v podstatě stejné jako ty, které u nás panovaly před rokem 1989. Přibližně třetina dotázaných se pak domnívá, že poměry, které v České republice panují dnes, jsou lepší než ty, které zde panovaly před listopadem 1989. Opačný názor, tedy že tehdejší poměry byly lepší než ty současné, zastává pětina českých občanů.

Desetina oslovených nevěděla, jak na položenou otázku odpovědět. CVVM ve svém únorovém šetření rovněž zjišťovalo, jak lidé hodnotí svůj dnešní život v porovnání se situací před listopadem 1989 v některých oblastech. Ve většině sledovaných oblastí hodnotí lidé v porovnání se situací před listopadem 1989 svůj dnešní život lépe. K největšímu zlepšení došlo podle českých občanů v možnosti cestovat. Nejhůře zhodnotili dotázaní pocit sociální jistoty.