DomovTiskové zprávyPolitickéHodnocení politické situacePostoje k aférám v politickém a veřejném životě

Postoje k aférám v politickém a veřejném životě

V březnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla českým občanům pokládána otázka týkající se postojů k aférám v politickém a veřejném životě. Největší podíl souhlasných odpovědí zaznamenal názor, že by se mělo o problémech veřejného a politického života informovat (95 %). Vysoká míra souhlasu panuje v české populaci též v souvislosti s tvrzením, že je těžké vyznat se v podobných situacích (86 %).

Téměř stejný podíl Čechů (84 %) se domnívá, že se spousta afér zatajuje. Čtyři pětiny (79 %) české populace vnímají podobné situace jako ostudu před světem, na druhé straně s postojem, že takovéto aféry zkrátka patří k životu, vyjádřilo souhlas 77 % osob. Jako na vyřizování účtů pohlíží na problémy veřejného života dvě třetiny obyvatel ČR (66 %), avšak stejný podíl osob vyjádřil kladné stanovisko v souvislosti s tvrzením, že takovéto skandály nemají žádný účinek. Necelé tři pětiny populace (57 %) zastávají názor, že aféry odehrávající se ve veřejném životě, jsou nafukovány novináři. Nejmenší podíl souhlasných odpovědí (28 %) získalo tvrzení, že aféry veřejného života jsou vyřešením věcných problémů.

Postoj k této problematice zjišťovalo CVVM také v roce 2002. Oproti tomuto roku byl největší nárůst souhlasných odpovědí zaznamenán ve vztahu k názorům, že veřejné skandály „nám dělají před světem ostudu“ a dále, že „spousta afér se zatajuje“. Naopak méně Čechů vyjadřovalo souhlas především v souvislosti s tvrzením, že „jde o vyřešení věcných problémů“.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: