Politická kultura v ČR

K politické kultuře většiny veřejně činných lidí jsou čeští občané kritičtí. Pozitivně hodnotí nadpoloviční většina respondentů pouze politickou kulturu představitelů místních (obecních) samospráv (kladně ji ohodnotilo 59 % dotázaných, záporně 29 %). Pozitivní hodnocení nad negativním hodnocením pak ještě převažuje u představitelů krajských samospráv (39 % kladných hodnocení, 23 % záporných).

Politickou kulturu členů vlády hodnotí pozitivně bezmála čtvrtina českých občanů (24 %). Ještě o poznání kritičtější jsou čeští občané k politické kultuře poslanců, za dobrou ji označila jen o málo více než desetina dotázaných. Co se týče politické kultury, jsou na tom čeští senátoři podstatně lépe než poslanci. Jejich politickou kulturu zhodnotili kladně tři z deseti dotázaných. V případě politiků všech parlamentních stran převažuje negativní hodnocení jejich politické kultury nad hodnocením pozitivním.

Téměř dvě třetiny českých občanů (62 %) se domnívají, že morálka politiků by měla být posuzována přísněji než u ostatních. Šest z deseti českých občanů (59 %) si myslí, že politici by měli být hodnoceni nejen podle toho, jak jednají ve své profesi, ale i podle svého soukromého života.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: