Situace některých oblastí v ČR: hodnocení a čekávání

Při posuzování současného stavu některých oblastí a jevů v naší zemi ocenili dotázaní nejvíce životní prostředí, a to převahou příznivých hodnocení (36%) nad nepříznivými (14%); asi polovina zaujala nevyhraněný názor. Ve všech dalších případech se již ukázala zpravidla výrazná převaha nespokojenosti nad spokojeností. Větší kritičnost dali dotázaní najevo v souvislosti se zdravotnictvím (35%) a s fungováním úřadů (33%).

Svou spokojenost s životní úrovní obecně charakterizovali nejčastěji odpovědí "tak napůl" (46%).V názoru na sociální jistoty je nejčastějším dojmem nespokojenost (42%, spokojeno 17%). Značně kriticky dotázaní pohlížejí na soudnictví, s nímž jsou asi dvě pětiny nespokojeny a pouze každý desátý spokojen. Ze sledovaných oblastí a jevů je jednoznačně nejkritičtěji vnímána korupce, s níž jsou nespokojeny téměř tři čtvrtiny dotázaných, přitom asi třetina je nespokojena velmi. Veřejnost zpravidla předpokládá, že v tomto roce se situace sledovaných oblastí nijak výrazněji nezmění. Pokud ano, je spíše skeptická, zejména pokud jde o korupci, jejíž nepříznivý vývoj očekává 36% respondentů.