Nejzávažnější problémy z pohledu veřejnosti

Mezi problémy, které považují za nejzávažnější, dotázaní nejčastěji uváděli nezaměstnanost, hospodářskou či obecnou kriminalitu, korupci, zadluženost státu a reformu veřejných financí, rozhádanost politické scény, nestabilitu vlády, respektive probíhající vládní krizi, problémy v resortu zdravotnictví, nezájem politiků o obyčejné lidi a špatnou práci policie a soudů při vymáhání práva.

Opakovaně, byť s nižší frekvencí než u výše zmíněných možností, se ve vyjádřeních respondentů objevovaly potíže ve školství, neplnění volebních slibů ze strany vládní koalice, špatná legislativa, postavení ČR v EU, neschopnost politiků, rostoucí vliv KSČM a některé konkrétní sociálněekonomické problémy, jako jsou nízké důchody a důchodová reforma, nízké mzdy, zdražování, špatná životní úroveň, slabá výkonnost ekonomiky, vysoké daně, velké majetkové rozdíly a výskyt chudoby, nedostatečná péče státu o rodiny s malými dětmi či nedostupnost bydlení.