DomovTiskové zprávyPolitickéInstituce a politiciDůvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V květnovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2005 jsme položili respondentům otázku, jak důvěřují jednotlivým ústavním institucím.

Prezident republiky zůstává i nadále nejdůvěryhodnější ústavní institucí. Důvěru hlavě státu vyjádřilo 71 % oslovených občanů. Ukončení vládní krize posílilo v očích občanů kredit nejen vlády samotné, ale i dalších ústavních institucí, především pak obou komor českého parlamentu.

Vládě v současnosti důvěřuje bezmála třetina dotázaných (32 %), což znamená nárůst o 18%ních bodů ve srovnání s dubnovým šetřením. Poslanecké sněmovně vyjádřilo důvěru 23 % respondentů (+ 8%ních bodů oproti dubnu), Senát pak zaznamenal přesně pětinový podíl důvěřujících. Rovněž pro krajská zastupitelstva představoval květnový výzkum nárůst důvěry o 5%ních bodů (ze 40 na současných 45 % dotázaných). V případě krajských zastupitelstev navíc důvěra převažuje nad nedůvěrou (důvěru vyjádřilo 45 % občanů, nedůvěru 31 % a zbylých 24 % respondentů se k položené otázce nedokázalo vyjádřit). Obecní zastupitelstva si nadále udržují velmi vysoký podíl důvěřujících; dlouhodobě jim vyjadřuje důvěru zhruba šest z deseti oslovených občanů.

S politickou situací v naší zemi velmi výrazně převažuje nespokojenost nad spokojeností. V květnu 2005 bylo s politickou situací v naší zemi spokojeno pouze 11 % českých občanů, nespokojenost pak vyjádřily necelé dvě třetiny oslovených (59 %). Ani spokojeno ani nespokojeno s politickou situací v naší zemi bylo 25 % respondentů.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: