DomovTiskové zprávyPolitickéInstituce a politiciDůvěra k českým a evropským institucím

Důvěra k českým a evropským institucím

V rámci červnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR jsme se českých občanů mimo jiné zeptali, jak důvěřují některým českým a evropským institucím. Svou důvěru či nedůvěru mohli respondenti vyjádřit na škále 1 až 10, kde 1 znamenalo, že dané instituci dotázaný vůbec nedůvěřuje, a 10 znamenalo, že dané instituci důvěřuje absolutně.

Poslanecké sněmovně vyjádřila v červnu 2004 důvěru necelá čtvrtina dotázaných (22 %). O něco vyšší podíl důvěřujících zaznamenala česká vláda (25 %). Důvěru Evropskému parlamentu pak vyjádřilo 44 % oslovených, Evropské komisi důvěřovala v červnu třetina dotázaných (35 %). Radě ministrů vyjádřila důvěru v červnu 2004 přibližně třetina oslovených občanů, naopak 16 % oslovených této instituci nedůvěřuje. Téměř polovina dotázaných se k položené otázce nedokázala vyjádřit.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: