Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V únoru 2005 se největší důvěře českých občanů těšil prezident naší země. Důvěru mu již po řadu měsíců vyjadřuje více než 70 % českých občanů. Česká vláda si v porovnání s předcházejícím měsícem mírně pohoršila, stále jí ale důvěřuje téměř třetina obyvatel ČR. Významnější pokles důvěry v porovnání s lednem 2005 zaznamenala Poslanecká sněmovna, které podle našeho posledního šetření důvěřuje přibližně pětina občanů.

Poslanecké sněmovně tak v současné době vyjadřuje důvěru přibližně stejný podíl občanů jako na konci loňského roku. Důvěra v Senát je již několik měsíců poměrně stabilní a pohybuje se kolem pětiny důvěřujících. Také důvěra občanů k jejich krajským a obecním zastupitelstvům je poměrně stabilní. V únoru 2005 vyjádřilo svému krajskému zastupitelstvu důvěru 47 % oslovených občanů, obecnímu zastupitelstvu pak 63 %.