Odbornost, kvalita, nezávislost

Celkové výsledky hodnocení působení vlády v zahraniční i domácí politice, v ekonomice a z hlediska celkového přínosu pro Českou republiku vyznívají pro končící jednobarevný menšinový kabinet Miloše Zemana poměrně příznivě. Podíl kritických hlasů v žádném z šetření nepřekročil výrazněji hranici 30 %, přičemž byl vždy přinejmenším řádově vyvážen srovnatelným podílem příznivých vyjádření a překonán podílem těch, kdo působení vlády hodnotili neutrálně.

Na rozdíl od května, kdy se objevily rozdíly v hodnocení jednotlivých oblastí (relativně nejlépe byla hodnocena oblast zahraniční politiky, ostatní oblasti se poněkud lišily velikostí podílu kritických vyjádření), se hodnocení působení vlády v zahraniční a domácí politice či v ekonomice bezprostředně před volbami vzájemně prakticky nediferencovalo. Zároveň bylo v porovnání s výsledky květnového šetření poněkud méně příznivé, zejména v případě zahraniční politiky. V posunu mezi květnem a červnem přitom významnou roli nejspíše sehrála vrcholící předvolební kampaň.