Důvěra ústavním institucím

Prezidentovi důvěřuje 58% občanů, nedůvěřuje 40%. Důvěra prezidentovi je nejméně od poloviny roku 1999 poměrně stabilní a pravidelně se pohybuje nad hranicí 50%. Vládě Vladimíra Špidly vyslovilo důvěru 51% dotázaných, nedůvěřovalo 45%. Potřetí zjišťovaná důvěra v nový koaliční kabinet potvrzuje zářijová a říjnová zjištění a je o poznání vyšší, než důvěra vyslovená odcházející vládě v červenci (43%).

Nové Poslanecké sněmovně vyslovilo důvěru 36% respondentů (o 9%ních bodů více, než u odcházející PS v červenci), nedůvěru 58%. Senátu důvěřuje 22% dotázaných, nedůvěra dosahuje 69%. Stávající důvěra v Senát se shoduje s jeho dlouhodobým hodnocením v letech 2001 a 2002, nárůst důvěry v červencovému šetření se tedy nepotvrdil. Krajským zastupitelstvům důvěřuje 42%, nedůvěřuje 30% dotázaných. Důvěra obyvatelstva ke krajským zastupitelstvům postupně mírně narůstá, nedůvěra se pohybuje kolem třetiny dotázaných a postupně klesá poměrně vysoký podíl odpovědí „neví“ (28%).