DomovTiskové zprávyPolitickéInstituce a politiciMezinárodní výzkum: Hodnocení činnosti vlády a parlamentní opozice v ČR, Maďarsku a Polsku

Mezinárodní výzkum: Hodnocení činnosti vlády a parlamentní opozice v ČR, Maďarsku a Polsku

Z výsledků mezinárodního šetření vyplývá, že v ČR a v Maďarsku převažují v hodnocení činnosti vlády pozitivní stanoviska, přičemž relativně nejpříznivější postoje vyjadřuje česká veřejnost k vládě Vladimíry Špidly (kladně hodnotí dosavadní počínání českého koaličního kabinetu 51 % dotazovaných, záporně 39 %). Kritický postoj naopak převažuje v Polsku, kde bezmála polovina respondentů (47 %) zastává k práci Millerovy vlády kritické stanovisko.

Práce parlamentní opozice je v ČR, Polsku i Maďarsku shodně vnímána spíše negativně. Ve všech zainteresovaných zemích je nadto posuzování práce parlamentní opozice do značné míry srovnatelné. Pozitivní pohled byl zjištěn u pětiny až čtvrtiny dotázaných, negativně se vyslovila téměř polovina (v Polsku a ČR) či přesně polovina (v Maďarsku) respondentů. Činnost parlamentní opozice v České republice hodnotí pozitivně více než čtvrtina dotazovaných (27 %), negativně 48 %.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: