Odbornost, kvalita, nezávislost

Špidlově vládě v únoru důvěřovalo 39 % dotázaných, nedůvěřovalo 57 %. Oproti lednu se jedná o pokles důvěry o 10 procentních bodů. Pod 40%ní hranicí se důvěra vládě pohybovala naposledy v roce 2001. Poslanecké sněmovně vyslovilo důvěru 28 %, nedůvěru 68 %. Poslanecká sněmovna také zaznamenala propad důvěry, i když ne tak výrazný jako vláda. Senátu důvěřuje 24 % dotázaných, nedůvěra dosahuje 70 %.

Současná důvěra v Senát se shoduje s hodnocením v letech 2001 a 2002. Krajským zastupitelstvům důvěřuje 37 %, nedůvěřuje 32 % dotázaných. Postupný nárůst důvěry ke krajským zastupitelstvům se zastavil, stále však zůstává vysoký podíl odpovědí „neví“ (přes 30 %). Poprvé jsme zjišťovali důvěru obecním zastupitelstvům - důvěřovalo jim 61 % respondentů, nedůvěřovalo 29 %.