Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

Prezident Václav Klaus zůstává i nadále nejdůvěryhodnější ústavní institucí, a to i přesto, že důvěra občanů k němu již několik měsíců postupně klesá. Důvěru svému prezidentovi vyjádřilo 67 % oslovených občanů. Probíhající vládní krize otřásla důvěrou občanů nejen k vládě samotné, ale i k dalším ústavním institucím, především pak k oběma komorám českého Parlamentu.

Podobně jako minulý měsíc byla i v dubnu důvěra občanů k Senátu Parlamentu ČR větší než důvěra k Poslanecké sněmovně. Poslanecké sněmovně vyjádřilo důvěru pouze 15 % respondentů, Senát pak zaznamenal 18% podíl důvěřujících.S politickou situací v naší zemi velmi výrazně převažuje nespokojenost nad spokojeností. V dubnu 2005 bylo s politickou situací v naší zemi spokojeno pouze 7 % českých občanů, nespokojenost pak vyjádřily téměř tři čtvrtiny oslovených.