Hodnocení krajské samosprávy

Ve svém zářijovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo krajským volbám. Součástí pokládaných otázek bylo rovněž hodnocení fungování krajské samosprávy. Lidé byli dotázáni, nakolik jsou spokojeni se zavedením krajského zřízení a jak hodnotí působení krajské rady svého kraje. Dále se pak výzkum zajímal, jak úspěšně si krajská rada počíná ve vybraných oblastech veřejného života jako je školství, zdravotnictví, doprava nebo ochrana památek.