DomovTiskové zprávyPolitickéInstituce a politiciHodnocení prezidenta a způsob jeho volby

Hodnocení prezidenta a způsob jeho volby

Součástí prvního letošního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly také otázky týkající se prezidentského úřadu a další, hodnotící některé aspekty výkonu funkce u současného českého prezidenta Václava Klause.

Všech respondentů jsme se nejprve zeptali na to, jaký způsob volby prezidenta je podle jejich mínění nejvhodnější pro Českou republiku.

U veřejnosti jako celku i u všech významně zastoupených dílčích skupin populace je nejčastějším názorem, že prezidenta republiky by měli volit všichni voliči. Pro tento způsob volby se vyslovily dvě třetiny dotázaných. Necelá čtvrtina respondentů (23 %) považuje za nejvhodnější stávající způsob volby prezidenta parlamentem, každý desátý pak vidí jako optimální volbu prostřednictvím nějakého širšího sboru volitelů.

Podle mínění největší části občanů (38 %) nezáleží na politické angažovanosti nejvhodnějšího kandidáta na prezidentský úřad. Téměř shodně necelé dvě pětiny (37 %) občanů považují za nejvhodnějšího kandidáta pro výkon funkce prezidenta republiky osobu stojící mimo politické strany a šestina Čechů (15 %) preferuje člověka, který nikdy nebyl v politice. Stranického kandidáta za optimální variantu naopak pokládá 6 % dotázaných, a to včetně 2 % těch, kteří za nevhodnější osobu považují předsedu politické strany.

Z výsledků šetření dále vyplývá, že občané České republiky hodnotí dosavadní působení Václava Klause v prezidentském úřadě veskrze kladně.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: