Občané o ústavních pravomocích prezidenta - leden 2014

NS_1401

CVVM v lednovém šetření zjišťovalo, jaký je postoj občanů k ústavním pravomocím prezidenta republiky. Tématem otázek byl jak obecný názor na rozsah ústavních pravomocí prezidenta, tak názory na některé konkrétní pravomoci, jakými jsou udělování amnestie či milosti nebo zmírňování trestu, zastavování soudního řízení, rozpuštění Poslanecké sněmovny, používání práva veta, jmenování bankovní rady České národní banky a jmenování soudců Ústavního soudu.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Postoje občanů k prezidentskému úřadu - leden 2014

NS_1401

V lednovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., více zaměřilo na postoje českých občanů k úřadu prezidenta České republiky. Zjišťováno bylo mínění o způsobu volby prezidenta, jeho poměru k politice, vztahu k vládě a jejímu jmenování, ale také názor občanů na postavení prezidenta v zahraniční politice a na to, jakými otázkami se z titulu své funkce má zabývat.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2014

NS_1401

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v lednu 2014 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR, prezident, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva, starostové a hejtmani.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Důvěra stranickým představitelům

NS_1312

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména sedmadvaceti čelných stranických činitelů.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v prosinci 2013

NS_1312

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v prosinci 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR, prezident, vláda, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva, starostové a hejtmani.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v listopadu 2013

NS_1311

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v listopadu 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní a dolní komora Parlamentu ČR, prezident, vláda, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva, starostové a hejtmani.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Důvěra vybraným politikům

NS_1309

CVVM Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., v zářijovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam tentokrát obsahoval jména dvaatřiceti čelných ústavních a stranických činitelů.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v září 2013

NS_1309

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v září 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny horní komora Parlamentu ČR, prezident, vláda, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva, starostové a hejtmani.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Hodnocení činnosti politických stran a vybraných institucí – červen 2013

NS_1306

V červnovém šetření CVVM známkovali občané České republiky činnost politických stran a institucí.  Použita byla školní klasifikace, kde nejlepší známkou je jednička, nejhorší pětka.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

Důvěra ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v červnu 2013

NS_1306

V rámci šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., byla v červnu 2013 respondentům položena pravidelná otázka, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Do výzkumu byly zařazeny obě komory Parlamentu ČR, prezident, vláda, krajská zastupitelstva a obecní zastupitelstva, starostové a hejtmani.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: