Smlouva o Ústavě pro Evropu očima veřejnosti

Více než třetina českých občanů (36 %) je spokojena s členstvím České republiky v Evropské unii. Nespokojenost naopak vyjádřila pětina dotázaných. Ani spokojeno, ani nespokojeno s členstvím naší země v Evropské unii je 37 % obyvatel České republiky. S myšlenkou existence jednotné evropské ústavy souhlasí 43 % občanů České republiky. Nesouhlasné stanovisko naopak vyjádřila třetina oslovených.

Přibližně čtvrtina dotázaných nezaujala k položené otázce žádné stanovisko. Souhlas s existencí jednotné evropské ústavy v porovnání se situací v dubnu 2005 poklesl o 8 procentních bodů. Téměř polovina respondentů (47 %) v našem výzkumu připustila, že o obsahu Smlouvy o Ústavě pro Evropu (tzv. evropské ústavy) není vůbec informována. Další dvě pětiny oslovených uvedly (41 %), že o tomto dokumentu nejsou příliš dobře informovány. V porovnání se situací v únoru a dubnu 2005 se informovanost českých občanů o obsahu Smlouvy o Ústavě pro Evropu mírně zlepšila.