Jak vidíme současný izraelsko-palestinský konflikt?

Dvě pětiny veřejnosti v ČR se kloní k názoru, že odpovědnost za stávající konflikt mezi Izraelem a Palestinci nesou rovným dílem obě znesvářené strany, pětina připisuje vinu Palestincům a přibližně jeden z dvaceti Čechů vidí největší díl odpovědnosti na straně Izraele. Vedle toho mezi našimi občany převažuje nesouhlas s postupem izraelské armády na palestinských územích (36 %) nad názorem opačným (21 %).

73 % považuje za reálnou možnost dalšího stupňování konfliktu v Izreali a na okupovaných palestinských územích. Nad opačným názorem pak převládá i mínění, že hrozí jeho rozšíření do okolních zemí. Vyhlídky na dosažení mírového řešení blízkovýchodního konfliktu v dohledné době hodnotí Češi převážně skepticky.