Hodnocení evropské integrace – duben 2013

NS_1304

Součástí dubnového šetření CVVM bylo téma evropské integrace. V rámci šetření jsme dotazovali dvě baterie otázek. První baterie zjišťovala názor na to, zda se v Evropské unii uplatňují hodnoty demokracie, rovnosti, spolupráce, tolerance, spravedlnosti a solidarity. Druhá baterie otázek se týkala názoru na prospěšnost či škodlivost evropské integrace v oblastech hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Kromě uvedených baterií jsme zjišťovali, zda dotázaní věří tomu, že integrace Evropské unie je v zájmu České republiky a v jejich vlastním zájmu.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1304