Občané o vztazích ČR s některými zeměmi – říjen 2012

NS_1210

V říjnu CVVM položilo respondentům otázku, jak hodnotí vztahy ČR s některými zeměmi.  Hodnocení vztahů k okolním státům CVVM srovnatelným způsobem sleduje již od roku 2000, od roku 2008 byl pak výběr doplněn o některé další státy významné v globálním kontextu.

Zobrazit všechny zprávy z výzkumu

Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_1210