Odbornost, kvalita, nezávislost

Podle říjnového šetření hodnotí příznivě aktivity Evropské unie 26% dotázaných, 11% má opačný názor. 41% občanů nevidí aktivity EU jednoznačně ani jako pozitivní, ani jako negativní. Více než 70% respondentů souhlasí s tím, že se v EU uplatňují hodnoty demokracie a spolupráce. Naopak podle 44% se v EU neuplatňuje rovnost, kriticky vidí i prosazování spravedlnosti a tolerance.

Spokojenost s rychlostí evropského integračního procesu vyjádřilo 26 % občanů. Za příliš rychlý ho považuje 15% lidí, naopak podle 21% je proces příliš pomalý. Zjišťovali jsme také, zda je podle občanů evropská integrace prospěšná či škodlivá v oblasti hospodářství, politiky, kultury, obrany a ekologie. Nejpozitivněji hodnotí přínos začlenění do EU v oblasti ekologie (78%), kultury, obrany. Nejkritičtěji se lidé staví k ekonomické integraci – celá čtvrtina ji považuje za škodlivou.