" />

Občané a informace o EU

Velmi nebo alespoň "částečně" se o vstup ČR do EU zajímá 65 % občanů, což je o 8 procentních bodů více než před rokem. Ve společnosti celkově převládá mínění, podle něhož jsou informace o procesu začleňování ČR do EU nedostačující (59 %), nad hodnocením opačným (33 %), ovšem mezi lidmi, kteří se "velmi" zajímají o vstup ČR do EU, naopak výrazně převažuje názor, že informace jsou dostatečné.

Polovina občanů považuje dostupné informace za srozumitelné, 43 % je má naopak za nesrozumitelné. Informovat o procesu začleňování ČR do EU by podle veřejného mínění měly zejména sdělovací prostředky a vláda.