Občané o členství ČR v NATO

61 % občanů je aktuálně s členstvím ČR v NATO spokojeno, 23 % respondentů naopak vyjádřilo svou nespokojenost. Česká veřejnost i nadále vnímá členství ČR v NATO spíše jako určitou formu podřízení se země cizím mocnostem (50 %) než jako prostředek zaručující její nezávislost (43 %). Podle 49 % občanů je členství ČR v NATO prostředkem zajišťujícím jí mír a bezpečnost, 46 % jej naopak vidí jako faktor znamenající zvýšené riziko, že ČR bude vtažena do nějakého válečného konfliktu.

71 % lidí se domnívá, že členství ČR v NATO zvyšuje mír a stabilitu v Evropě, 21 % naopak soudí že to vede ke zvyšování napětí a nejistoty na kontinentě. 45 % si myslí, že zapojení ČR do NATO zvyšuje její váhu ve světě. Podle poloviny respondentů (52 %) je v rámci NATO zájmům a bezpečnosti ČR přikládána stejná nebo dokonce i větší váha v porovnání s významem přisuzovaným zájmům dříve začleněných zemí, zatímco 26 % soudí, že přednost dostávají zájmy a bezpečnost jiných států.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: