Vztahy ČR k sousedním zemím a zájem o nedávné volby na Slovensku a v Německu

Nejčastěji jsou považovány za dobré vztahy ČR vůči Polsku (90%) a Slovensku (87%). Velmi vysoký je i podíl kladných názorů ke vztahům s Maďarskem (80%) a Německem (74%). Podstatně méně jsou jako příznivé posuzovány vztahy s Rakouskem (38%), více než polovina dotázaných (56%) je hodnotí záporně. Kladné hodnocení vztahů ČR se Slovenskem během 6 uplynulých let narostlo o 31% bodů.

Hodnocení vztahu ČR s Německem se jeví v období od února 95 do října 2002 jako poněkud kolísavé. O volby na Slovensku se alespoň částečně zajímalo 41% respondentů, o volby v Německu byl zájem dotázaných menší – 29% respondentů uvedlo alespoň částečný zájem, 71% malý nebo vůbec žádný.V obou případech se lidé nejčastěji domnívají, že se po proběhnuvších volbách vzájemné vztahy nezmění.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: