Vztahy ČR k sousedním zemím a zájem o nedávné volby na Slovensku a v Německu

Nejčastěji jsou považovány za dobré vztahy ČR vůči Polsku (90%) a Slovensku (87%). Velmi vysoký je i podíl kladných názorů ke vztahům s Maďarskem (80%) a Německem (74%). Podstatně méně jsou jako příznivé posuzovány vztahy s Rakouskem (38%), více než polovina dotázaných (56%) je hodnotí záporně. Kladné hodnocení vztahů ČR se Slovenskem během 6 uplynulých let narostlo o 31% bodů.

Hodnocení vztahu ČR s Německem se jeví v období od února 95 do října 2002 jako poněkud kolísavé. O volby na Slovensku se alespoň částečně zajímalo 41% respondentů, o volby v Německu byl zájem dotázaných menší – 29% respondentů uvedlo alespoň částečný zájem, 71% malý nebo vůbec žádný.V obou případech se lidé nejčastěji domnívají, že se po proběhnuvších volbách vzájemné vztahy nezmění.