Vztahy ČR s jinými státy

Nejprve jsme se ptali, se kterými státy bychom měli udržovat bližší ekonomické vztahy. Nejčastěji uváděné země byly Německo (59 %), Slovensko (36 %), Rakousko (29 %) a Polsko (22 %), více než osmina respondentů také uváděla USA, Velkou Británii, Francii a Ruskou federaci. Pořadí zemí, se kterými bychom měli spolupracovat politicky bylo pozměněné, nejvýznamnějším partnerem by pro nás mělo být Slovensko (45 %), Německo (44 %), Polsko (29 %) a Rakousko (22 %).

Dále jsme se ptali, které země se k České republice staví nepřátelsky. 38 % dotázaných se domnívá, že žádná země není vůči ČR nepřátelská, a téměř 28 % na otázku nedokázalo odpovědět. Respondenti uváděli nejčastěji Rakousko (14 %) a Německo (11 %). Každý dvacátý dotázaný uvedl Irák, Kubu či Ruskou federaci.