Kdo by měl seznamovat s integrací do EU. Očekávání důsledků integrace pro ČR.

Stejně jako v předchozích dvou letech považují občané i letos za hlavního garanta zprostředkování informací o integraci státu do Evropské unie média. Jako vysoce důležitou označují také roli vlády. Přes dvě pětiny dotázaných zařadily mezi nejdůležitější subjekty jednak volené zástupce obou komor parlamentu, jednak vědecké a vzdělávací instituce. Význam politických stran zdůraznilo 29 % a prezidenta více než pětina dotázaných.

V souvislosti s možnými dopady integrace státu do Evropské unie se dotázaní se nejčastěji shodli v názoru, že tento krok přinese částečnou ztrátu suverenity země, že bude nutno čelit nebezpečím spojeným s migrací obyvatelstva a že nastanou větší hospodářské problémy. Vedle toho větší část doufá ve zlepšení právních jistot, v posílení bezpečnosti země a demokratických jistot. S menším optimismem naopak lidé očekávají ekonomické výhody vstupu a zkvalitnění legislativy. Jednoznačně nejhůře se jim jeví příští životní úroveň, s jejímž zvýšením počítá pouze třetina dotázaných.