DomovTiskové zprávyPolitickéMezinárodní vztahyPostoje českých občanů k obraně ČR – jaro 2022

Postoje českých občanů k obraně ČR – jaro 2022

V šetření realizovaném od března do května 2022 dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění sadu otázek týkajících se postojů veřejnosti k NATO. Výsledky popisované v této zprávě se pojí s obecnými názory na obranu státu. Dotázaní konkrétně vyjadřovali míru souhlasu či nesouhlasu s výroky spojenými s obranou suverenity státu, schopností ovlivnit vlastní obranu a s armádou České republiky.

Česká veřejnost se v naprosté většině (93 %) shoduje, že suverenitu státu je třeba bránit za každou cenu. Oproti roku 2020 zde došlo k nárůstu o 8 procentních bodů.

I přes to více než tři pětiny (62 %) respondentů pochybují o schopnosti České republiky ubránit se, pokud by k něčemu došlo, oproti čtvrtině dotázaných (27 %), která s tímto výrokem nesouhlasí. Oproti roku 2020 došlo ke zvýšení pochybností o 6 procentních bodů.

Více než polovina (55 %) respondentů nepovažuje obranu ČR za podstatnou, protože patříme mezi malé země, jejichž osud mají stejně v rukou velmoci. Zde došlo k šestibodovému posílení skepse.

Pouze necelé dvě pětiny dotázaných (38 %) si myslí, že naše armáda je na srovnatelné úrovni s armádami západních zemí. Oproti minulému šetření došlo k poklesu o deset procentních bodů, a tím i k převrácení poměru pozitivních a negativních odpovědí.

Třetina dotázaných (34 %) uvedla, že náklady na obranu zbytečně zatěžují státní rozpočet, což je nejnižší údaj za celou dobu prováděného šetření. Byl tím potvrzen trend v posledních let, od roku 2015 došlo ke snížení o jedenáct procentních bodů.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: