DomovTiskové zprávyPolitickéMezinárodní vztahyDůvěra k některým mezinárodním institucím a postoje k zahraniční politice a roli USA ve světě

Důvěra k některým mezinárodním institucím a postoje k zahraniční politice a roli USA ve světě

U všech sledovaných mezinárodních institucí převažuje důvěra nad nedůvěrou. Relativně nejširší důvěře se mezi nimi přitom už tradičně těší Organizace spojených národů, k níž pozitivní vztah vyjádřily tři pětiny (61 %) dotázaných, zatímco nedůvěru dala najevo asi čtvrtina (26 %) respondentů. Nadpoloviční podíl dotázaných (56 %) vyslovil důvěru také ve vztahu k Evropské unii, přičemž podíl nedůvěřujících v tomto případě mírně přesahoval úroveň jedné třetiny (35 %).

Relativně nejmenší podíl důvěřujících, který se pohyboval těsně pod hranicí jedné poloviny (48 %), jsme zaznamenali u NATO, kterému téměř dvě pětiny (38 %) občanů naopak nedůvěřují. Tři čtvrtiny lidí v České republice (76 %) zastávají názor, že USA v zahraniční politice upřednostňují vlastní mocenské a ekonomické zájmy, a téměř dvě třetiny (64 %) si myslí, že neberou ohled na mínění světového společenství. Podle více než dvou pětin respondentů (43 %) současná zahraniční politika USA představuje hrozbu pro dnešní svět, přibližně stejně velká část (40 %) zastává opačné mínění. Podobně výrazně rozštěpená je česká společnost i v názorech na to, zda Spojené státy ve své zahraniční politice usilují o zajištění stability a mírového uspořádání světa, když 47 % občanů s takovým tvrzením souhlasí, zatímco 44 % je odmítá. V případě otázky, zda USA ve své zahraniční politice vystupují na obranu svobody, demokracie a lidských práv, mírně převažuje mínění, že ano, když souhlas s takovým tvrzením dala najevo necelá polovina dotázaných (48 %) oproti dvěma pětinám (40 %) nesouhlasících. Názor, že Spojené státy mají právo ve vztahu k nedemokratickým režimům použít vojenskou sílu, zastává méně než pětina obyvatel ČR (18 %), sedm z deseti občanů je naopak proti.

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: