Sympatie české veřejnosti k některým zemím – podzim 2023

NS_2310

V rámci šetření realizovaného od konce září do začátku prosince 2023 předložilo CVVM svým respondentům otázku, jak sympatické či nesympatické jsou jim některé země. Dotázaní svoje postoje vyjadřovali na pětibodové škále s krajními hodnotami „velmi sympatická“ a „velmi nesympatická“.

Nejvíce sympatií získalo Slovensko, stejně jako v minulých letech. Na druhém místě je Rakousko, následované Polskem.

Na konci žebříčku se umístily Ukrajina, Čína a Rusko.

Ve srovnání s minulým šetřením z konce roku 2021 došlo u všech zemí vyjma Polska ke zhoršení jejich hodnocení.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: pm231221.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2310