Veřejnost o americké radarové základně v ČR

Listopadové šetření CVVM se věnovalo dvěma otázkám v souvislosti se záměrem umístit na českém území radarovou stanici, která by byla součástí systému antibalistické obrany USA. Výzkum zjišťoval postoje české veřejnosti k tomuto plánu a rovněž to, zda podle mínění občanů by se o americké radarové základně na českém území mělo či nemělo rozhodovat v referendu.

Zpráva přináší základní výsledky analýzy sociodemografických rozdílů a časové srovnání s předchozími výzkumy k těmto otázkám.