DomovTiskové zprávyPolitickéMezinárodní vztahyVeřejnost o Benešových dekretech

Veřejnost o Benešových dekretech

V červnovém šetření se CVVM SoÚ AV ČR mimo jiné několika otázkami věnovalo problematice tzv. Benešových dekretů. V souvislosti s diskusemi o tzv. Benešových dekretech se zejména v zahraničí objevují názory, že by ty z dekretů, které tvořily právní rámec odsunu, měly být zrušeny. První otázka tedy mapovala názory české veřejnosti na další platnost těchto dekretů.

Z výzkumu je patrné, že V současnosti se více než dvě třetiny dotázaných (67 %) kloní k názoru, že Benešovy dekrety by měly platit i nadále. 8 % se domnívá, že by měly být zrušeny. 26 % respondentů se k dané problematice nevyjádřilo.

Další otázka byla zaměřena na současné postoje dotázaných k odsunu sudetských Němců po druhé světové válce. Odsun považuje za spravedlivý více než polovina dotázaných (56 %), naopak celkem 28 % jej pokládá za nespravedlivý.

Poslední otázka byla zaměřena na to, jak tzv. Benešovy dekrety ovlivňují vztahy s okolními zeměmi. Ze získaných výsledků vyplynulo, že zhruba dvě třetiny dotázaných se domnívají, že Benešovy dekrety negativně ovlivňují vztahy s Německem (65%), více než dvě pětiny s Rakouskem (43%).

asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: