Pravo-levá orientace, představy o nejpřijatelnějším politickém programu a názory na roli státu

Do listopadového výzkumu CVVM byla zařazena otázka zjišťující rozložení obyvatel na pravo-levém politickém spektru. Z dat je patrné, že na pravo-levém politickém spektru jsou obyvatelé ČR rozloženi tak, jak to odpovídá rozložení většiny znaků v populaci. Největší skupina lidí vykazuje průměrné hodnoty (20 %) a směrem k okrajům se jejich počet poměrně plynule zmenšuje.

Do obou extrémních kategorií se pak zařazují dohromady už jen 3 % ze všech respondentů.

Do výzkumu byla zařazena také otázka zjišťující, který politický program je pro dotázané nejpřijatelnější. Nejčastěji oslovení občané hodnotili jako nejpřijatelnější program sociálnědemokratický (23 % dotázaných), liberální (20 %) a socialistický (19 %). S odstupem pak program konzervativní (13 % odpovědí). Ekologický program byl nejpřijatelnější pro 7 % dotázaných. Křesťanskodemokratický (křesťanskosociální) či národní (vlastenecký) program byl nejsympatičtější pouhé dvacetině dotázaných. Komunistický program získal podporu 4 % dotázaných a radikální až anarchistický program preferovalo zanedbatelné 1 % dotázaných.

Další otázka mapovala názory respondentů na roli státu v různých společenských a ekonomických oblastech.Dotázaným bylo předloženo pět dvojic protikladných výroků, reprezentujících extrémní názorové póly, přičemž dotázaní se měli přiklonit na jednu či druhou stranu.

PANEL4

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: