Naléhavost některých problémů očima veřejnosti

Nejnaléhavějším problémem z pohledu české veřejnosti je v současné době nezaměstnanost, jejíž řešení za „velmi naléhavé“ označilo 70 % dotázaných a za „docela naléhavé“ ještě dalších 26 %. Jen s nepatrným rozdílem za nezaměstnaností se umístil problém korupce (67 % „velmi naléhavé“, 26 % „docela naléhavé“) společně s organizovaným zločinem (66 % „velmi“, 27 % „docela“), zdravotnictvím (63 % „velmi“, 30 % „docela“) a obecnou kriminalitou (57 % „velmi“, 37 % „docela“).

Jako poměrně naléhavou česká veřejnost vnímá i problematiku sociálních jistot (50 % „velmi“, 39 % „docela“), fungování právního systému (49 % „velmi“, 37 % „docela“), důchodové reformy (48 % „velmi“, 33 % „docela“), životní úrovně a ekonomické reformy (v obou případech shodně 45 % „velmi“, 44 % „docela“), bytů a nájemného (41 % „velmi“, 41 % „docela“), zemědělství (37 % „velmi“, 39 % „docela“) nebo školství (36 % „velmi“, 40 % „docela“).