Názory na rozdělení Československa

Podle vlastního vyjádření souhlasila před deseti lety s rozdělením Československa pouze čtvrtina dotázaných (26 %), naopak odpůrců rozdělení bylo v daném období dvakrát více (59 %).

Více než polovina respondentů (55 %) dnes hodnotí rozdělení společného státu Čechů a Slováků jako správný krok, naopak jako nesprávný jej vnímá více než třetina dotázaných (36 %).

V této souvislosti je pozoruhodná především poměrně významná diskrepance mezi podílem těch, kteří podle vlastního sdělení před deseti lety souhlasili s rozdělením (26 %), a podílem respondentů, kteří rozdělení v současné době považují za krok správným směrem (55 %).

Bezmála polovina oslovených (44 %) považuje kvalitu dnešních vztahů mezi Čechy a Slováky za stejnou oproti období před rozpadem společného státu. Zhruba třetina dotázaných (32 %) je dokonce považuje za lepší, za horší pak jen 17 %.