Důvěra k vybraným institucím veřejného života a mezilidská důvěra – jaro 2022

NS_2203

Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší policie ČR (79 %) a armáda (73 %), nejméně lidé důvěřují politickým stranám a hnutím (18 %).

Výraznější převaha důvěry nad nedůvěrou je patrná ještě v případě bank, v případě rádií převážila důvěra nad nedůvěrou pouze velmi mírně. U zbývajících institucí již více (televize, internet, neziskové organizace) či velmi výrazně (politické strany a hnutí, tisk) převažuje nedůvěra.

Mezilidská (sociální) důvěra je v české společnosti vysoká. Svým nejbližším důvěřuje 98 % dotázaných, obyčejným lidem pak 79 %.

V porovnání s předchozím šetřením ze srpna 2021 byly zaznamenány největší změny v případě bank (nárůst důvěry o 7 procentních bodů a pokles nedůvěry o 11 procentních bodů) a policie (nárůst důvěry o 9 procentních bodů a pokles nedůvěry o 7 procentních bodů). Důvěra mírně vzrostla i v případě armády, naopak poklesla v případě televize, tisku a rádií.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: po220608.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2203