Stranické preference na konci ledna 2002

U příznivců ČSSD (23%) jsme nezaznamenali žádné výraznější sociodemografické diference. ODS (18,5%) je atraktivní zejména pro dotázané s dobrou životní úrovní a voliče s vysokoškolským a úplným středním vzděláním. Strana má silné pozice také u podnikatelů a živnostníků, zaměstnanců v nedělnických profesích, duševně pracujících a mezi Pražany. KSČM (13,5%) tradičně oslovuje zejména důchodce, voliče se špatnou životní úrovní a dotázané se základním vzděláním.

Poněkud vyšší podíl příznivců se rekrutuje také mezi nezaměstnanými. Mezi voliči KDU-ČSL (8%) jsou výrazněji zastoupeny ženy, důchodci, obyvatelé jižní Moravy, dotázaní se základním vzděláním a lidé starší 60ti let. V rámci příznivců US-DEU (4%) není výrazněji zastoupena žádná sociodemografická skupina s výjimkou dotázaných se středním vzděláním s maturitou. Mezi respondenty, kteří uvedli přímo čtyřkoalici (7%), se objevuje vyšší podíl dotázaných s dobrou životní úrovní, s vysokoškolským vzděláním a mezi ženami.