Proces rozhodování voličů v prvních evropských volbách

Ještě významnější důvod, podle kterého si budou čeští voliči vybírat, komu v evropských volbách odevzdat svůj hlas, než je strana či osobnost kandidáta, je názor na problémy v České republice.

Velká část deklarovaných voličů – 8 z 10 - je přesvědčena, že se jimi zvolená strana do Evropského parlamentu dostane . 10 % dotázaných uvedlo, že si myslí, že se jimi vybraná strana do EP nedostane, stejný podíl nevědělo.

Nejčastěji byli dotázaní přesvědčeni, že se do Evropského parlamentu dostane ODS a ČSSD (99 % jejich potenciálních voličů), poněkud méně jsou o tomto přesvědčeni příznivci KSČM (88 %) a KDU-ČSL (81 %). Všech, kteří si nebyli zcela jisti tím, zda se jimi vybraná politická strana či hnutí do Evropského parlamentu dostane (odpověděli na předchozí otázku „spíše ano“, „spíše“ nebo „rozhodně“ ne, příp. „nevím“), jsme se dále ptali, zda tedy tuto stranu budou volit, i když si nejsou zcela jisti, že se do EP dostane . Více než 2/3 z nich uvedlo, že tuto stranu bude přesto volit, pouhá 4 % by sáhla po kandidátním lístku jiné strany, 14 % uvedlo, že by v tom případě k volbám nešlo. Ostatní respondenti nevěděli, jak by se v této situaci zachovali.