Reflexe posledních dnů předvolební kampaně

Během posledních dvou měsíců před parlamentními volbami, kdy se stupňovala předvolební kampaň, se mírně zvýšil (na 48 %) počet respondentů souhlasících s výrokem, že je kampaň obtěžuje. Naopak méně jich odpovídalo, že je potřebná a že má vliv na výsledky voleb. Politické aktivity respondentů se ani před volbami nezměnily. Nejčastěji čtou o politice v novinách (59 %) a diskutují o politice s přáteli (50 %).

Pouhých 5 % věnuje svůj čas práci pro stranu. Aktivněji se do předvolební kampaně zapojili pouze účastí na předvolebních shromážděních. Zúčastnilo se jich 22 % respondentů, nejčastěji potenciální voliči KSČM a ODS. Politici by se podle respondentů měli zabývat především reformou důchodového systému (není důležitá pouze pro 7 % respondentů) a daňovou reformou. Za důležitou považují také problematiku deregulace nájemného, školné a vstup ČR do EU.