Veřejnost hodnotí politické strany

Podle výsledků z počátku června hodnotí chování stran 56% dotázaných kriticky, přičemž 34% se chování stran celkově příliš nelíbí a 22% je podle vlastního vyjádření situací znechuceno. Naproti tomu 27% dotázaných má výhrady pouze k některým stranám a 4% respondentů s tím, jak se strany obecně chovají, vyjadřují spokojenost. Relativně spokojenější s chováním stran jsou lidé s dobrou životní úrovní a příznivci ODS a ČSSD.

Naopak lidé nad 60 let, se špatnou životní úrovní a stoupenci KSČM vyjadřují častěji své znechucení.Chování stran hodnotí příznivěji také dotázaní, kteří byli pevně rozhodnuti zúčastnit se blížících voleb do PS a naopak významně častěji byli znechuceni lidé, kteří se k volbám rozhodně nechystali. Konkrétně vyjádřila výhrady skoro polovina respondentů vůči ODS a KSČM, kolem čtvrtiny ke Koalici, ČSSD a SPR-RSČ.