Postoj verejnosti k extremistickým stranám

V rámci svého zářijového šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění věnovalo problematice extremismu v politice. Respondenti byli dotázáni, které politické strany považují za extremistické a zda by měly být tyto strany zakázány.

Nejčastěji byla jmenována Dělnická strana. Naopak ve srovnání s deset let starými výzkumy poklesl podíl lidí, kteří mezi extremistické subjekty zařadili KSČM.