Důvěra politickým stranám

Zářijové šetření Centra pro výzkum veřejného mínění se vedle dalších témat zabývalo hodnocením politických stran. Respondenti byli dotázáni, nakolik důvěřují pěti největším parlamentním stranám. Otázka na důvěru byla doplněna dalšími, které zjišťovaly názory lidí na politické působení jednotlivých subjektů. Dotázaní se vyjadřovali například k tomu, nakolik jsou jednotlivé strany zárukou demokratických poměrů, do jaké míry jsou schopny obhajovat zájmy České republiky, disponují-li výraznými osobnostmi či zda se pouze starají o získání moci.