Občané o kampani a informovanosti před volbami

V květnovém šetření jsme respondentům položili několik otázek zjišťujících, jak hodnotí probíhající předvolební kampaň, zda se zajímají o předvolební dění či se cítí být před volbami dostatečně informováni. Z průzkumu vyplynulo, že předvolební kampaň sleduje 40 % lidí při součtu odpovědí „rozhodně sleduji“ (7 %) a „spíše sleduji“ (33 %); dvě třetiny lidí se o ni naopak nezajímají: 40 % oslovených našim tazatelům řeklo, že ji „spíše nesleduje“, 20 % pak, že ji „rozhodně nesleduje“.

Co se týče vybraných předvolebních komunikačních aktivit politických stran či jejich představitelů, výzkum ukázal, že postoj Čechů k nim je spíše laxní. Předvolební shromáždění nezajímají 81 % oslovených, informační letáky nechávají chladnými 73 % z nich, předvolební televizní spoty nezajímají 68 % a diskusní televizní pořady 51 % dotázaných.