Občané o materiálních životních podmínkách svých domácností – květen až červenec 2022

NS_2205

V šetření CVVM SOÚ AV ČR, které probíhalo od poloviny května do začátku července 2022, byly položeny všem dotázaným dvě otázky týkající se hodnocení materiálních životních podmínek jejich domácností a očekávání vývoje těchto podmínek v tomto roce.

Přibližně polovina (51 %) Čechů hodnotí materiální životní podmínky svých domácností jako dobré, 11 % je pokládá za špatné a 37 % za „ani dobré, ani špatné“.

Hodnocení materiálních životních podmínek vlastní domácnosti se oproti červnu 2021 nezměnilo. Aktuální hodnocení je srovnatelné s tím, jež bylo zaznamenáno v červnu 2019, ale mírně zaostává za posledním předkoronavirovým výsledkem z ledna 2020.

Polovina (50 %) Čechů se domnívá, že v tomto roce se materiální životní podmínky jejich domácností zhorší, o málo více než desetina (12 %) očekává zlepšení a více než třetina (37 %) předpokládá, že se nezmění. Očekávání se oproti loňsku výrazně zhoršila.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: eu220831.pdf
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2205