Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice – duben/květen 2024

Do pravidelného šetření Naše společnost, dotazovaného v průběhu března až května 2024, zařadilo CVVM i sadu otázek týkajících se sociální a rodinné politiky. Respondenti hodnotili celkový postup vlády v případě sociální situace rodin s dětmi a dále se vyjadřovali ke konkrétním opatřením spojených s rodinnou politikou.

Více než dvě pětiny (42 %) respondentů považují starost vlády o sociální situaci rodin s dětmi za přiměřenou, více než polovina (52 %) ji vnímá jako nedostatečnou. Od posledního šetření z roku 2020 vzrostl podíl nespokojených občanů o 24 p.b.

Starost vlády o sociální situaci rodin s dětmi je v současnosti hodnocena srovnatelně jako v roce 2014, negativní hodnocení ale není na historicky nejkritičtější úrovni, která byla v roce 2012.

Přibližně devět z deseti Čechů souhlasí s tím, aby byla zavedena pružná pracovní doba nebo zkrácené pracovní úvazky pro rodiče s malými dětmi a se zvýšením počtu mateřských školek. Nejméně dotázaní souhlasí se sloučením přídavku na dítě, příspěvku a doplatku na bydlení s příspěvkem na živobytí (48 % souhlasí, 39 % nesouhlasí).

Za prioritní opatření občané považují zvýšení počtu mateřských školek, zvýšení přídavků na děti, snížení daní pro osoby s nezaopatřenými dětmi a podporu pružné pracovní doby nebo zkrácených úvazků pro rodiče s malými dětmi.

  • Celá tisková zpráva ke stažení zde: es240703
  • Všechny zprávy z tohoto výzkumu: NS_2403
asovky
Panel 3

opvv fin

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

logo twit2logo insta2

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: