Důvěra k vrcholným politikům

CVVM Sociologického ústavu AV ČR v únorovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam obsahoval jména čtyřiadvaceti čelných ústavních činitelů. Do výzkumu byli vedle standardně zařazovaných členů vlády, prezidenta, předsedů Senátu a Poslanecké sněmovny a předsedů parlamentních stran tentokrát začleněni také ombudsman a předseda Ústavního soudu.

Číst dál...

Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v únoru 2007

Dlouhodobě nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí je prezident. V současnosti mu důvěřují více než tři čtvrtiny občanů (76 %). Na počátku únoru vyslovila vládě premiéra Mirka Topolánka důvěru necelá třetina dotázaných (31 %). Tradičně nejnižší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory českého parlamentu. Krajským zastupitelstvům v aktuálním průzkumu vyjádřila důvěru necelá polovina oslovených (46 %).

Číst dál...

Veřejnost o pravomocích prezidenta

V lednovém šetření se CVVM věnovalo mimo jiné problematice postavení prezidenta v politickém systému České republiky. Tato tisková informace prezentuje druhou část zjištěných výsledků a navazuje na zprávu publikovanou 15. února 2007.

Druhá část šetření zjišťovala názory občanů na jednotlivé ústavní pravomoci prezidenta, tedy na jeho postavení vůči vládě a na jeho roli při jejím jmenování, na možnost rozpouštět Poslaneckou sněmovnu a vypisovat nové volby, na existenci a podobu práva veta, na roli prezidenta při jmenování soudců Ústavního soudu a na postavení prezidenta v oblasti zahraniční politiky země.

Číst dál...

Hodnocení prezidenta a způsob jeho volby

Součástí prvního letošního šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byly také otázky týkající se prezidentského úřadu a další, hodnotící některé aspekty výkonu funkce u současného českého prezidenta Václava Klause.

Všech respondentů jsme se nejprve zeptali na to, jaký způsob volby prezidenta je podle jejich mínění nejvhodnější pro Českou republiku.

Číst dál...

Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací v lednu 2007

Dlouhodobě je nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí prezident. V současnosti mu důvěru vyjadřuje 72 % českých občanů. Nejmenší podíl důvěřujících zaznamenaly obě komory Parlamentu ČR. Poslanecké sněmovně v současnosti důvěřuje 23 % obyvatel naší země, Senátu 27 %. O poznání vyšší důvěrou disponují lokální reprezentace: krajským zastupitelstvům v aktuálním průzkumu vyjádřila důvěru polovina oslovených (50 %), téměř dvě třetiny občanů (65 %) důvěřují svému obecnímu zastupitelstvu.

Číst dál...

Hodnocení činnosti politických stran

Ve svém prosincovém šetření položilo CVVM SoÚ AV ČR dotázaným otázku, jak by hodnotili činnost politických stran v posledních dvanácti měsících. Hodnocení probíhalo pomocí známkování jako ve škole, kde jednička byla nejlepší a pětka nejhorší ocenění.

Ze získaných dat plyne, že nejlepšího hodnocení se za loňský rok dostalo Straně zelených (3,07), následované ODS (3,26).

Číst dál...

Důvěra k stranickým představitelům

CVVM Sociologického ústavu AV ČR v prosincovém šetření zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným politikům. Předložený seznam obsahoval jména šestadvaceti čelných představitelů stran zastoupených v Poslanecké sněmovně.

Mezi stranickými představiteli získala opět největší důvěru oslovených občanů Vlasta Parkanová (58 %). Na druhém místě pomyslného žebříčku se umístil pražský primátor Pavel Bém (50 % důvěřujících).

Číst dál...

Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2006 v prosinci 2006 jsme položili respondentům otázku, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím. Sledování důvěry občanů k ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje sledovat vývoj důvěry v čase.Dlouhodobě je nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí prezident.

Číst dál...

Veřejné mínění o Senátu

Asi tři pětiny občanů stále vnímají Senát jako zbytečnou instituci, jejíž zřízení bylo vyhazováním peněz, jen o málo více než čtvrtina populace s výroky o zbytečnosti Senátu nesouhlasí. Více než polovina občanů souhlasí s tvrzením, že za ustavením Senátu stála především snaha politických stran posílit svoje postavení, což naopak odmítá jen necelá čtvrtina respondentů.

Číst dál...

Důvěra k ústavním institucím a spokojenost s politickou situací

V šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR realizovaném v rámci projektu Naše společnost 2006 v listopadu 2006 jsme položili respondentům otázku, zda důvěřují jednotlivým ústavním institucím.Sledování důvěry občanů k ústavním institucím je pravidelnou součástí našich šetření, což nám umožňuje sledovat vývoj důvěry v čase. Dlouhodobě je nejdůvěryhodnější českou ústavní institucí prezident.

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: