Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – květen 2011

V rámci květnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky na hodnocení současné ekonomické situace v České republice a životní úrovně jejich domácností.


Číst dál...

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – duben 2011

V rámci dubnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky na hodnocení současné ekonomické situace v České republice a životní úrovně jejich domácností.


Číst dál...

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností – březen 2011

V rámci březnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky na hodnocení současné ekonomické situace v České republice a životní úrovně jejich domácností.

Číst dál...

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností - únor 2011

V rámci únorového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům dvě otázky na hodnocení současné ekonomické situace v České republice a životní úrovně jejich domácností.

Číst dál...

Daně z pohledu veřejného mínění – únor 2011

Únorové šetření CVVM se v krátkosti dotklo problematiky daní. Konkrétně zjišťovalo, co veřejnost soudí o současné výši daní, pokud jde o lidi s vysokými, s průměrnými a s nízkými příjmy, dále se zabývalo otázkou, zda by lidé s vysokými příjmy měli na daních odvádět vyšší, stejné či nižší procento z příjmu oproti lidem s nízkým příjmem, a nakonec se dotazovalo, zda lidé rozumějí či nerozumějí stávajícímu daňovému systému u nás.

Číst dál...

Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních podmínek v středoevropském srovnání – leden 2011

Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Konkrétně zjišťoval, jak občané vnímají vývoj reálného příjmu svých domácností v uplynulém roce, zda považují stávající inflaci za spíše přijatelnou, či nepřijatelnou a zda se domnívají, že za stejnou částku peněz v letošním roce budou moci nakoupít více,...

Číst dál...

Inflace a reálné příjmy domácnosti očima veřejnosti – leden 2011

Lednový výzkum CVVM se zabýval problematikou pohybu cenové hladiny, respektive míry inflace. Konkrétně zjišťoval, jak občané vnímají vývoj reálného příjmu svých domácností v uplynulém roce, zda považují stávající inflaci za spíše přijatelnou, či nepřijatelnou a zda se domnívají, že za stejnou částku peněz v letošním roce budou moci nakoupít více, stejně či méně zboží a služeb než v současnosti.

Číst dál...

Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí – leden 2011

Od roku 1997 v našich šetřeních opakovaně sledujeme, jak veřejnost vnímá hospodářskou úroveň České republiky, a to prostřednictvím otázky, která zároveň umožňuje toto hodnocení zasadit do kontextu vnímání hospodářské úrovně dalších devíti vybraných evropských států, mezi kterými jsou zastoupeny jak tradiční rozvinuté tržní ekonomiky, tak země, které podobně jako ČR procházely od přelomu 80.

Číst dál...

Finanční krize očima české veřejnosti – leden 2011

V rámci lednového výzkumu se CVVM zaměřilo na problematiku světové finanční a ekonomické krize. Šetření zjišťovalo subjektivně nahlížené změny materiálních životních podmínek domácností i ekonomické situace země v roce 2010 a dále bezprostřední dopady krize na domácnosti, pracoviště i českou ekonomiku jako celek. Poslední otázka se pak věnovala tomu, jak dobře či špatně na situaci okolo světové finanční krize reaguje vláda ČR.

Číst dál...

Občané o hospodářské situaci ČR - leden 2011

V rámci svého lednového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku na hodnocení současné ekonomické situace v České republice.

Číst dál...

stante se tazatelem

Chcete se stát aktivními členy CVVM?

Přihlaste se do naší tazatelské sítě a podílejte se na výzkumech, které zná celá země.

loga 06

Sociální sítě

fb logo soutwit logo sou

Odběr novinek

Odebíráte následující zaškrtnuté položky: