Filtrovat články

V lednovém šetření CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model.

Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Číst dál...

V prosincovém šetření CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model.

Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Číst dál...

V listopadovém šetření jsme se respondentů ptali na jejich účast v letošních volbách do zastupitelstev obcí a měst a na to, jestli znali osoby na kandidátních listinách a zda při volbě dávali přednost kandidátům politických stran nebo kandidátům nezávislých subjektů. Více než dvě třetiny respondentů našim tazatelům sdělily, že se komunálních voleb zúčastnily. Skutečná volební účast byla v České republice 46,38procentní.

Číst dál...

V listopadovém šetření CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model.

Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Číst dál...

V říjnovém šetření CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model.

Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Číst dál...

V zářijovém šetření CVVM tradičně zjišťovalo podporu politických stran ve veřejnosti a ochotu zúčastnit se parlamentních voleb. V tiskové zprávě jsou publikovány dva odlišné typy informací: stranické preference a volební model.

Stranické preference vypovídají o sympatiích k politickým stranám v souboru všech občanů s volebním oprávněním, tj. i těch, kteří k volbám nepůjdou nebo nevědí, koho by volili.

Číst dál...

Tisková konference nás seznámila s prvními výsledky výzkumu, který uskutečnil po volbách do Poslanecké sněmovny 2006 Sociologický ústav AV ČR. Specializovaný akademický povolební výzkum u nás dosud nebyl realizován a výsledky ostatních výzkumů zpracovávala vědecká komunita jen zřídka. Povolební výzkum se zaměřil na volební chování, stabilitu a změnu v čase a jeho dopad na formování politické reprezentace.

Číst dál...

Všem zkoumaným faktorům, jež mohou působit na volební rozhodování lidí, respondenti přisuzují důležitost častěji vždy ve vztahu k ostatním lidem než osobně k sobě samotným. Ve vztahu k voličům jako celku jsou nejčastěji za důležité faktory považovány média, politické přesvědčení a dlouhodobý příklon k některé politické straně. Politické přesvědčení, předvolební programy a dlouhodobý příklon k politické straně pak představují nejčastěji zmiňované faktory podstatně ovlivňující rozhodování samotných respondentů.

Číst dál...

Necelá polovina (47 %) dotázaných vnímá programy politických stran jako výrazně odlišné, dvě pětiny (41 %) naopak soudí, že se jednotlivé programy od sebe příliš neliší. 38 % dotázaných uvedlo, že negativní reklama namířená proti politickým protivníkům má v kampani své místo, mírně nadpoloviční většina respondentů (53 %) to odmítla. Pouze čtvrtina respondentů si měsíc před volbami myslela, že noví poslanci budou dobře reprezentovat zájmy těch, kdo je zvolí.

Číst dál...

V květnovém šetření jsme respondenty mimo jiné požádali o jejich názor na kampaň před nadcházejícími parlamentními volbami. Polovině respondentů se kampaň nelíbí (při součtu odpovědí „spíše nelíbí“ a „rozhodně nelíbí“), téměř třetina ji nesleduje a 15 % z nich řeklo, že se jim líbí (při součtu odpovědí „spíše líbí“ a „rozhodně líbí“).

Číst dál...