Filtrovat články

V květnovém šetření jsme respondentům položili několik otázek zjišťujících, jak hodnotí probíhající předvolební kampaň, zda se zajímají o předvolební dění či se cítí být před volbami dostatečně informováni. Z průzkumu vyplynulo, že předvolební kampaň sleduje 40 % lidí při součtu odpovědí „rozhodně sleduji“ (7 %) a „spíše sleduji“ (33 %); dvě třetiny lidí se o ni naopak nezajímají: 40 % oslovených našim tazatelům řeklo, že ji „spíše nesleduje“, 20 % pak, že ji „rozhodně nesleduje“.

Číst dál...

Tři čtvrtiny občanů soudí, že je důležité, aby lidé přišli odevzdat svůj hlas při červnových volbách do Poslanecké sněmovny, 17 % dotázaných naopak vyjádřilo skepsi vůči významu voličské účasti. K nejfrekventovanějším argumentům podporujícím význam účasti ve volbách patří to, že jde o příležitost k vyjádření názoru a vůle lidu a že hlasování ovlivní další politický vývoj a celkové směřování společnosti.

Číst dál...

Na otázku „Počátkem června 2006 se budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Půjdete volit?“ odpovědělo kladně 69 % dotázaných s volebním právem („rozhodně ano“ 35 % a „spíše ano“ 34 %), 20 % záporně („spíše ne“ 10 %, „rozhodně ne“ 10 %) a 11 % nevědělo.

Pro květnové (a poslední předvolební) zjišťování preferencí politických stran použilo CVVM SOÚ AV ČR oproti minulým šetřením odlišnou metodiku.

Číst dál...

Součástí dubnového šetření CVVM byla i otázka mapující, jak občané vnímají čtyři dlouhodobě nejsilnější politické strany a Stranu zelených. Vybrali jsme několik kritérií, která reprezentovala nejen konkrétní programové aspekty, ale i obecné charakteristiky působení stran na politické scéně.

Respondenti se v hodnocení politických stran shodovali zejména u výroku „stará se jen o získání moci“ – kladně odpovědělo v případě parlamentních stran 60 až 72 % dotázaných, v případě Strany zelených to bylo 46 %.

Číst dál...

Všem respondentům s volebním právem byla položena otevřená otázka (tj. bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny (Otázka: „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“). Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce.

Číst dál...

Všem respondentům s volebním právem byla položena otevřená otázka (tj. bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny (Otázka: „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“). Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce.

Číst dál...

Všem respondentům s volebním právem jsme položili otevřenou otázku (tj. bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny (Otázka: „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“). Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce.

Číst dál...

Všem respondentům s volebním právem jsme položili otevřenou otázku (tj. bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny (Otázka: „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“). Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce.

Číst dál...

Všem respondentům s volebním právem jsme položili otevřenou otázku (tj. bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny (Otázka: „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“). Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce.

Číst dál...

Všem respondentům s volebním právem jsme položili otevřenou otázku (tj. bez použití seznamu politických stran) mapující, kterou stranu by dotázaní volili za předpokladu, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny (Otázka: „Představte si, že by příští týden byly volby do Poslanecké sněmovny. Pokud byste k volbám šel, kterou stranu byste volil?“). Strukturu získaných odpovědí přináší přehled v tabulce.

Číst dál...